Fotowoltaika dla domu

Rozwiązanie to pozwala na duże oszczędności w domowym budżecie!

Fotowoltaika dla rolnictwa

Poznaj instalacje fotowoltaiczne dedykowane dla rolnictwa.

Fotowoltaika dla firm

Zobacz kompleksową ofertę instalacji fotowoltaicznych dla firm.

Farmy fotowoltaiczne

Sprawdź jakie korzyści niesie ze sobą budowa farmy fotowoltaicznej.

Start MÓJ PRĄD 5.0

Dotacja Mój Prąd 5.0

Program dotacji Mój Prąd 5.0 wystartował 22.04.2023 r.!

Po sukcesie poprzednich edycji i zakończeniu programu Mój Prąd 4.0 17 marca 2023 r. nabór wniosków o dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne został ponownie otwarty.

Dotacja dedykowana jest dla osób, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. W tej edycji dofinansowaniem zostały dodatkowo objęte powietrzne i gruntowe pompy ciepła oraz kolektory słoneczne na ciepłą wodę. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące piątej edycji programu Mój Prąd i zasady otrzymania grantu.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił piąty nabór wniosków o dotacje dla osób fizycznych 22.04.2023 r. Wsparcie obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz inne urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła, urządzenia grzewcze (pompy ciepła), systemy zarządzania energią oraz kolektory słoneczne.

Program dotacji Mój Prąd 5.0 skierowany jest do prosumentów (użytkowników) fotowoltaiki. Łącznie można uzyskać aż do 58 000 zł dotacji. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje spełnienie warunków oraz kolejność złożenia.

O dotację mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, które rozliczają się w systemie net-billing, jak i prosumenci rozliczający się dotychczas w systemie net-metering – jednak tylko pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzony przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej – papierowe będą odrzucane. Termin zakończenia ich naboru ustanowiono na 22.12.2023 r. lub do wyczerpania środków.

 

Dla kogo?

Program Mój Prąd 5.0 skierowany jest do osób fizycznych posiadających instalację fotowoltaiczną na własny użytek. Regulamin zakłada 3 grupy beneficjentów:

 1. Prosumenci mający zawartą umowę w rozliczeniu net-billing, którzy nie korzystali wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 2. Prosumenci rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie korzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.
 3. Prosumenci rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy korzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że:
 • zmienili system rozliczania na tzw. net-billing;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymali dofinansowanie została już przyłączona i zapłacona po 01.02.2020 r.;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie (oprócz mikroinstalacji PV).

 

Najważniejsze warunki

Mój Prąd 5.0 kierowany jest do osób fizycznych, które na dzień składania wniosku posiadają podłączoną instalację PV o mocy od 2 kW do 10 kW. Okres kwalifikowalności kosztów wynosi od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Za rozpoczęcie przedsięwzięcia uważane jest opłacenie pierwszego kosztu (faktury lub paragonu imiennego) lub data przyłączenia instalacji/data montażu w zależności od tego, która jest wcześniejsza.

Data zakończenia równa się dacie uruchomienia ostatniego urządzenia wskazanego we wniosku bądź data opłacenia ostatniej faktury/paragonu imiennego, w zależności od tego, która jest późniejsza.

 

Wysokość dotacji Mój Prąd 5.0

Będąc beneficjentem tej edycji programu można uzyskać dofinansowanie o łącznej wartości nawet do 58 000 zł.

Poszczególne elementy dotacji uwzględniają:

 • instalację PV – do 6 000 zł dla grupy 1 i 2 wnioskodawców;
 • instalację PV wraz z urządzeniem dodatkowym – do 7 000 dla 1 i 2 grupy oraz 3 000 zł dla 3 grupy wnioskodawców;

Urządzenia dodatkowe:

 • magazyn ciepła – do 5 000 ;
 • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda – do 28 500 zł;
 • pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – do 19 400 zł;
 • pompę ciepła powietrze/woda – do 12 600 zł;
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze – do 4 400 zł;
 • magazyn energii elektrycznej – do 16 000 zł;
 • system zarządzania energią HEMS/EMS – do 3 000 zł;
 • kolektory słoneczne c. w. u.: – do 3 500 zł.

Jak przebiega nabór wniosków do Mój Prąd 5.0?

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, należy w terminie od 22.04.2023 r. do 22.12.2023 r. złożyć wiosek w formie elektronicznej. Naszym Klientom niezmiennie gwarantujemy opiekę nad całością formalności, po wcześniejszym przekazaniu nam pełnomocnictwa. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 

 

 

 

Zapytaj o najlepsze promocje pod słońcem!
Napisz lub zadzwoń do nas - zacznij oszczędzać i zarabiać!

+48 798 290 260 lub +48 512 267 350

 

Wyślij wiadomość

Skontaktuj się bezpośrednio:

E:: 
Realizacja Hesna

Zostaw numer, oddzwonimy!

Wyślij numer