Formularz zgłoszeniowy Kalkulator fotowoltaiczny

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Czy istnieją możliwości dofinansowania lub sfinansowania instalacji PV dla osoby fizycznej?

W lipcu pojawił się nowy rządowy program „Mój Prąd” wspierający montaż instalacji fotowoltaicznych. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które zdecydują się na montaż instalacji o mocy od 2 do 10 kWp. Dopłata wynosi 5000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczyć wydatki poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację budynku.

Mamy również ciekawą propozycję kredytowania z banku BNP Paribas. Kredyt inwestycyjny Zielona Energia to atrakcyjne oprocentowanie – 3% na okres do 5 lat, oraz 4,2% na okres do 10 lat. Kwota kredytowania do 60000 zł.

Czy opłaca się starać o dotację?

Zdania są podzielone. Część klientów uważa że tak ponieważ jest to dla nich jedyny sposób na sfinansowanie swojej instalacji. Inni natomiast twierdzą, że to się nie opłaca, gdyż cały proces jest zbyt długotrwały. Niestety Ci drudzy mają sporo racji, gdyż obsługa i przygotowanie pełnej dokumentacji również kosztują, mimo iż wiele firm zarzeka się, że jest to darmowe. Ponadto ważnym aspektem jest konieczność uregulowania podatku dochodowego od dotacji. Z dotacją wiąże się również zaciągnięcie kredytu na pozostałą kwotę. Odsetki i prowizje generują więc kolejne koszty. Częstym wymaganiem jest również ubezpieczenie instalacji w preferowanym towarzystwie ubezpieczeniowym.

W praktyce z uzyskanej dotacji rzędu 30% w kieszeni klienta pozostaje około 10%. Oczywiście zakładając że system kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, zaoszczędzona kwota jest już całkiem spora.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

W zależności od mocy instalacji ceny kształtują się na poziomie 3.500 – 6.000 zł brutto za 1 kW mocy.
Cena instalacji fotowoltaicznej 4 kW kształtuje się na poziomie 20.000 zł brutto.

Po jakim czasie zwraca się instalacja fotowoltaiczna?

Średni czas zwrotu instalacji to około 5-8 lat, jednakże biorąc pod uwagę systemem dofinansowań instalacja może spłacić się szybciej. Na szybkość zwrotu instalacji fotowoltaicznej wpływ ma nie tylko dofinansowanie, ale również ilość energii zużywanej na bieżąco, cena energii oraz wartość podatku VAT.

Z jakich elementów składa się instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja składa się z kilku podstawowych elementów tj. moduły fotowoltaiczne, falownik, okablowanie, konstrukcja, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz przeciwprzepięciowe.

Jakie urządzenia mogą być zasilane z instalacji fotowoltaicznej?

Z instalacji fotowoltaicznej mogą być zasilane wszystkie urządzenia elektryczne w domu lub firmie.

Czy instalacja w ogóle ma sens w polskich warunkach klimatycznych?

Polska posiada niemal identyczne warunki nasłonecznienia jak Niemcy, które są światowym liderem w ilości zamontowanych instalacji fotowoltaicznych. Nasłonecznienie wynosi około 1000 kWh/m2 na rok co daje nam uzysk 240-320 kWh rocznie z jednego modułu fotowoltaicznego.

Czy dach utrzyma konstrukcje instalacji fotowoltaicznej?

Wpływ zestawu montażowego jak i samych paneli na obciążenie dachu jest niewielki, gdyż ich ciężar wynosi zaledwie 20 kg/m2 powierzchni. Dla porównania kilkucentymetrowa warstwa śniegu waży znacznie więcej. Systemy montażowe konstruowane są w taki sposób, aby nie ingerować w konstrukcję i stabilność dachu.

Jaki wpływ na panele mają złe warunki atmosferyczne (gradobicie, śnieżyce, zacienienie)?

Panele fotowoltaiczne zabezpieczone są warstwą szkła hartowanego więc gradobicia i ulewne deszcze nie są im straszne.

Zacienienie w znaczny sposób obniża efektywność systemu fotowoltaicznego, jednakże efekt ten można ograniczyć poprzez wyposażenie modułów w optymalizatory mocy. Dzięki nim zacienione panele nie wpływają na pracę pozostałych niezacienionych części systemu.

Kim jest prosument?

Prosument jest to osoba, która produkuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych jednocześnie będąc jej konsumentem.

Co dzieje się z nadwyżką energii?

Nadwyżka energii przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej i pobierana z powrotem w okresie zwiększonego zużycia lub zimą, gdy uzyski energii nie są wystarczające. W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 10 kW możemy odebrać 80% zmagazynowanej przez nas energii, a w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kW można odebrać 70% zmagazynowanej energii.

Czy muszę zmienić umowę z energetyką?

Zmiana umowy jest niestety konieczna. Wszelkie formalności odbywają się na podstawie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej, które nasza firma przygotowuje w Państwa imieniu. Nie muszą się więc Państwo o nic obawiać, gdyż wszystkim zajmie się doświadczona firma, którą jesteśmy.

Czy wymiana licznika na dwukierunkowy jest płatna?

Zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, operator sieci dystrybucyjnej ma obowiązek wymienić stary licznik na licznik dwukierunkowy. Inwestor nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów. Jedynym obowiązkiem jest zgłoszenie zamontowania systemu co nasza firma robi w imieniu każdego klienta.

Czy energetyka ma obowiązek przyłączyć moją instalacje do sieci?

Tak, zgodnie z ustawą, operator ma 30 dni na przyjęcie zgłoszenia i przyłączenie instalacji do sieci energetycznej.

Jak wygląda proces rozliczenia z zakładem energetycznym?

Rozliczenie odbywa się w cyklach dwumiesięcznych, półrocznych lub rocznych w zależności od preferencji klienta. Zakład energetyczny zlicza energie wyprodukowaną przez instalacje oraz zużytą przez użytkownika. Po zbilansowaniu tych dwóch liczb energetyka wystawia rachunek. Krótszy okres rozliczeniowy nie wpływa na opłacalność systemu PV ponieważ na każdym rachunku znajduje się informacja o ilości nadmiarowej energii do wykorzystania w ciągu następnego roku.

Czy można się odłączyć od zakładu energetycznego?

Teoretycznie tak, istnieją tzw. systemy off-grid, jednakże tego typu instalacje są na chwilę obecną kilkukrotnie droższe. System musi być wyposażony w magazyn energii, który zapewni nam rezerwę energii co najmniej na kilkanaście pochmurnych dni.

Co w przypadku, gdy moc przyłączeniowa na umowie z energetyką jest mniejsza niż moc zaplanowanej instalacji PV?

W takim przypadku konieczne jest wystąpienie do operatora z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji można dokonać montażu. Wszystkimi formalnościami jak zawsze zajmuje się nasza firma.

Ile trwa proces montażu?

W zależności od wielkości instalacji proces montażu trwa zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych.

Jak wygląda proces serwisowy?

Instalacja fotowoltaiczna jest w 100% bezobsługowa.

Czy można sprzedawać prąd do sieci elektrycznej?

Można, lecz dużo bardziej opłaca się dobrać instalacje w taki sposób, aby produkowała energię tylko na nasze aktualne potrzeby, ponieważ cena prądu za sprzedaną 1 kWh wynosi około 0,245 PLN.

Jaka jest żywotność systemu fotowoltaicznego?

Żywotność systemu fotowoltaicznego jest przewidziana na 25 – 30 lat.

Czy panele fotowoltaiczne trzeba myć?

Panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Deszcz wystarczająco dba o ich czystość, jednakże dzięki okresowej pielęgnacji systemu można nieco zwiększyć jego wydajność.

Jakie jest najkorzystniejsze usytuowanie dla instalacji fotowoltaicznej?

Najlepsza ekspozycja to dach skośny o kącie 30 – 45 stopni ze spadem skierowanym na południe. Należy jednak pamiętać, iż inna konfiguracja połaci dachowych nie wyklucza opłacalności montażu systemu. Z powodzeniem instalujemy również systemy skierowane na wschód i zachód.

Ile miejsca potrzeba dla „przeciętnej” instalacji fotowoltaicznej?

Dla instalacji o mocy 3 kWp wymagane jest ok 20 m2 miejsca na dachu skośnym. Dla większych instalacji trzeba założyć, że 1 kWp zajmuje 6 m2

W jakich miejscach można montować instalacje fotowoltaiczne?

Instalacja fotowoltaiczna może być montowana na gruncie, dachach skośnych oraz płaskich. Szeroki wybór systemów montażowych nie dyskwalifikuje żadnych pokryć dachu.

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę wymagane jest tylko w przypadku, gdy moc znamionowa instalacji fotowoltaicznej przekracza 50 kW lub budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków. W skrajnych przypadkach wymagane jest zgłoszenie montażu instalacji.

Jaka jest gwarancja na panele fotowoltaiczne?

Wyróżniane są dwa typy gwarancji na panele fotowoltaiczne:

 • gwarancja na wady ukryte – 12 – 15 lat w zależności od producenta
 • gwarancja mocy (po upływie 25 lat nasze moduły fotowoltaiczne muszą wygenerować co najmniej 85% mocy znamionowej)

Jak wygląda procentowa utrata mocy modułów fotowoltaicznych?

Producenci modułów fotowoltaicznych zapewniają, że:

 • po 5 latach sprawność modułów będzie wynosiła 95%
 • po 10 latach sprawność modułów będzie wynosiła 90%
 • po 25 latach sprawność modułów będzie wynosiła 85%

Czym się różnią panele polikrystaliczne od monokrystalicznych?

Różnica zauważalna jest na pierwszy rzut oka, gdyż panele te różnią się kolorem. Polikrystaliczne są granatowe zaś monokrystaliczne są czarne. Inną podstawową różnicą pomiędzy tymi panelami jest sprawność. Moduły polikrystaliczne osiągają 16% sprawności, zaś panele monokrystaliczne osiągają sprawność ok 18%. Oczywiście ma to swoje odzwierciedlenie w cenie.

Co to jest falownik / inwerter?

Inwerter to serce instalacji fotowoltaicznej, przetwarza prąd stały (produkowany przez moduły fotowoltaiczne) na prąd zmienny, który płynie w naszych gniazdkach.

Jakie są powszechnie stosowane rodzaje inwerterów?

Inwertery z zasady dzieli się na dwa rodzaje:

 • wyspowy – wykorzystywane w systemach off-grid do ładowania akumulatorów. Nie da się ich podłączyć do sieci elektroenergetycznej,
 • sieciowy – inwertery wykorzystywane w systemach on-grid, są przystosowane do współpracy z siecią elektroenergetyczną.

Dlaczego dobry dobór inwertera jest kluczową sprawą?

Wybór odpowiedniego inwertera jest jednym z kluczowych, obok wyboru modułów, zagadnieniem przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej. Jego dobór ma wpływ na niezawodność i efektywność systemu. Źle dobrany inwerter może być źródłem dużo niższych uzysków energii (nawet kilkadziesiąt procent). Oprócz elektrycznych cech inwertera ważnym zagadnieniem jest sposób przekazywania danych o produkcji energii do użytkownika. Graficzne wyświetlacze LCD, Bluetooth oraz WiFi służące do monitorowania systemu online, to coraz częściej spotykane udogodnienia wiodących producentów.

Czy inwerter wymaga zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi?

Większość inwerterów na rynku jest przystosowana do warunków zewnętrznych. Należy jednak pamiętać o tym iż powinien być on zamontowany w miejscu o ograniczonym dostępie osób trzecich. Oczywiście urządzenia te nie należą do tanich, tak więc trzeba liczyć się z ryzykiem kradzieży i wandalizmu.

Jaka jest różnica pomiędzy systemem on-grid, a off-grid?

Systemy on-grid to takie, które są połączone z siecią elektroenergetyczną, a systemy off-grid to takie w których do magazynowania energii są wykorzystywane akumulatory.

Czym są optymalizatory mocy?

W tradycyjnych systemach PV (bez optymalizatorów) każdy panel działa tak jak najsłabszy lub najbardziej zacieniony panel w szeregu. Dzięki zastosowaniu optymalizatorów każdy panel działa niezależnie od pozostałych ze swoją maksymalną mocą.

Działanie optymalizatorów mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu PV. Co do idei optymalizator mocy ma za zadanie obciążyć moduł w sposób optymalny, czyli taki który w danych warunkach oświetlenia zapewni na wyjściu największą możliwą moc niezależnie do tego, jaki prąd i napięcie generują pozostałe moduły w szeregu.

Jak wykonane są ogniwa fotowoltaiczne?

Pojedyncze ogniwo fotowoltaiczne składa się z płytki krzemowej. Na górnej powierzchni płytki umieszczona jest elektroda zbierająca elektrony w postaci siatki, a na dolnej nanoszona jest elektroda w postaci warstwy metalicznej. Pojedyncze ogniwa krzemowe wykonywane są w wymiarach 10×10 cm oraz 15×15 cm i są w stanie wygenerować prąd o mocy od 3-7 W. W praktyce moc uzyskiwana z jednego ogniwa nie przekracza zwykle 5 W.

Jak zbudowany jest moduł fotowoltaiczny?

Każdy moduł składa się z ogniw krzemowych połączonych szeregowo i/lub równolegle. Od góry i od dołu moduły są zalaminowane przezroczystą folią, dzięki czemu ogniwa pozostają w próżni. Przed uszkodzeniami mechanicznymi moduł chroni szkło hartowane o grubości 3,2mm. Odpowiednio wypolerowane szkło hartowane zmniejsza także ilość odbitego promieniowania słonecznego, ograniczając straty energii. Do usztywnienia całej konstrukcji służy rama aluminiowa.

Jaka jest różnica między kolektorem słonecznym, a panelami fotowoltaicznymi?

Podstawową różnicą pomiędzy kolektorami słonecznymi, a panelami fotowoltaicznymi jest to, że kolektory produkują energię cieplną, która wykorzystywana jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Panele fotowoltaiczne służą natomiast do produkcji energii elektrycznej.

Jaki powinien by optymalny kąt nachylenia dachu?

Kąt nachylenia dachu powinien kształtować się w przedziale od 10 do 60 o orientacji najlepiej południowej lub południowo-zachodniej albo południowo-wschodniej.

Jak wygląda system montażu na dachu płaskim?

System montażu na dachu płaskim składa się ze specjalnych stelaży obciążanych balastem, aby panele nie zostały uszkodzone przez porywisty wiatr. Stelaż umożliwia pochylenie modułów PV pod kątem ok 15 stopni tak, aby imitował ułożenie paneli na dachu skośnym, zwiększając tym samym efektywność instalacji fotowoltaicznej. Niewątpliwą zaletą jest brak ingerencji w szczelne pokrycie dachu.

Jak wygląda system montażu na dachu skośnym?

System montażu na dachu skośnym różni się w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. Zazwyczaj mamy do czynienia ze zwykłymi dachówkami falistymi, pomiędzy którymi przykręcamy specjalne haki bezpośrednio do więźby dachowej. W przypadku blachodachówki stosujemy śruby dwu-gwintowane z podwójnym uszczelnieniem również przykręcane do więźby dachowej.

Czy fotowoltaikę można montować na eternicie?

Fotowoltaiki nie powinno się montować na eternicie ze względu na to, że z wiekiem kruszeje, a zawarte w nim włókna azbestowe są bardzo szkodliwe dla zdrowia.
Dodatkowo do 2032 r wszelakie wyroby azbestowe powinny zostać zdemontowane, a instalacje fotowoltaiczne planowane są na dłuższy okres aniżeli do 2032 r.

Jakie są główne czynniki wpływające na wydajność instalacji fotowoltaicznej?

Orientacja i nachylenie dachu – jak wspominaliśmy wcześniej powinna być południowa o kącie nachylenia od 10 do 60.

Zacienienie – powinno być jak najmniejsze, ponieważ wpływa bardzo negatywnie na ilość produkowanej energii.

Jakość wykonania – błędnie zaprojektowana lub źle wykonana instalacja to częsta przyczyna niskiej efektywności instalacji i niezadowolenia klienta.

Czy instalacje fotowoltaiczne mogą się przegrzewać?

Tak mogą się przegrzewać przez co obniżają swoją sprawność. Moduły fotowoltaiczne wyposażone są w diody bocznikujące oraz system „by-pass” którego zadaniem jest niedopuszczanie do przegrzania się modułu.

Co to jest „string”?

Panele fotowoltaiczne połączone ze sobą tworzą szereg nazywany z języka angielskiego „stringiem”. Tak więc moduły fotowoltaiczne połączone w klika stringów są podłączone do inwerterem, w liczbie zależnej od danego modelu.

Czy system fotowoltaiczny pracuje w nocy?

Niestety nie, fotowoltaika nie działa w nocy, ponieważ podstawą do produkcji energii jest emisja promieniowania słonecznego.

Czy instalacja fotowoltaiczna generuje jakiekolwiek zanieczyszczenia?

Instalacja fotowoltaiczna nie generuje żadnych zanieczyszczeń tj. CO, NOx, związków węglowodorowych lub pyłów.

Czy instalacja fotowoltaiczna zapewni nam prąd w przypadku zaniku prąd z sieci?

Nie, instalacja fotowoltaiczna (typu on-grid) nie będzie produkować prądu ze względów bezpieczeństwa. Mogłoby to skutkować porażeniem pracownika sieci energetycznej.

Czy wymagana jest osobna instalacja odgromowa?

Według prawa budowlanego zabezpieczenie odgromowe nie jest wymagane w większości przypadków instalacji fotowoltaicznych.

Jaki jest wpływ fotowoltaiki na cenę nieruchomości?

Dzięki zamontowaniu fotowoltaiki ceny nieruchomości rosną, ponieważ po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych jest w dużym stopniu niezależna energetycznie.

Jakie są korzyści z fotowoltaiki?

 • roczne obniżenie kosztów energii elektrycznej o 80-85%,
 • uniezależnienie od wzrostu cen energii,
 • wykorzystanie najnowszych zdobycz techniki, które dają pewność działania na lata,
 • ograniczenie emisji szkodliwego CO2

Czy instalacja fotowoltaiczna ma sens przy tak dynamicznie zmieniającym się prawie?

Tak, ma to sens ponieważ prawo nie działa wstecz. Jeżeli nowe regulacje okażą się korzystniejsze to na pewno pojawi się możliwość przejścia na nowe zasady.

Czy użycie akumulatorów jest opłacalne?

Przy obecnych regulacjach i cenach na rynku fotowoltaiki w większości przypadków są one mało opłacalne, ponieważ mogą zwiększyć cenę instalacji fotowoltaicznej nawet o 50%. Istnieją jednak wyjątki jak montaż w obiektach, do których doprowadzenie zasilania jest bardzo kosztowne.

Jakie są koszty utrzymania instalacji fotowoltaicznej?

Koszty utrzymania instalacji są praktycznie zerowe, ponieważ instalacja nie wymaga serwisowania.

Czy za pomocą paneli słonecznych można ogrzewać wodę użytkową?

W przypadku wykorzystywania pojemnościowego podgrzewacza wody istnieje możliwość grzania c.w.u. za pomocą instalacji fotowoltaicznej.

Jakie są podstawowe parametry paneli fotowoltaicznych?

Wymiar – 1,65 x 1,00 m Waga – 18 kg Moc – 270-300 Wp

Czy mogę śledzić online pracę instalacji?

Tak oczywiście, dane można pobierać bezpośrednio z falownika na telefon, tablet lub komputer.

Co potrzebne jest do zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej?

 • rachunki za prąd z ostatniego roku
 • zdjęcia i wymiary budynku, w skrajnych przypadkach projekt budowlany,
 • informacje dotyczące ewentualnych przeszkód tj. drzewa, kominy,
 • oczekiwania związane z jakością sprzętu i ewentualnym rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych.

Czym jest Wp/kWp?

Wp/kWp jest to moc modułów fotowoltaicznych wyznaczona w standardowych warunkach działania.

Ile energii wyprodukuje przeciętna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna z 1 kWp powinna wyprodukować około 1000 kWh energii elektrycznej. Na przykład dla systemu o mocy 5 kWp roczna produkcja wyniesie około 5000 kWh.

Dlaczego instalacje fotowoltaiczne w zimie są bardziej efektywne niż kolektory słoneczne?

Moduły fotowoltaiczne pracują pod wpływem promieniowania słonecznego. Jeżeli mamy zimny, ale słoneczny dzień moduły będą w sposób efektywny produkowały prąd. W przypadku kolektorów słonecznych wykorzystywana jest energia termiczna słońca, którą wykorzystuje się do podgrzania glikolu ogrzewającego wodę w zbiorniku buforowym.

Czy można wykonać remont dachu, gdy panele fotowoltaiczne są już założone?

Oczywiście można wykonać remont dachu, jednakże wiąże się to ze zdemontowaniem modułów fotowoltaicznych. Zaleca się więc, aby przynajmniej najbardziej problematyczne prace remontowe wykonać przed montażem systemu PV.