Fotowoltaika dla domu

Rozwiązanie to pozwala na duże oszczędności w domowym budżecie!

Fotowoltaika dla rolnictwa

Poznaj instalacje fotowoltaiczne dedykowane dla rolnictwa.

Fotowoltaika dla firm

Zobacz kompleksową ofertę instalacji fotowoltaicznych dla firm.

Farmy fotowoltaiczne

Sprawdź jakie korzyści niesie ze sobą budowa farmy fotowoltaicznej.

Start Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne to stosunkowo nowy rodzaj inwestycji energetycznej, jeśli chodzi o Polskę. Liczba instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju rośnie z roku na rok - odnawialne źródła energii to nie tylko spora oszczędność, ale także ochrona środowiska. Właśnie z tego względu na rozwiązanie to decyduje się coraz więcej osób.

Te nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w postaci instalacji fotowoltaicznych pozwalają na konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i sprawdzają się zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolniczych.

Zaufaj profesjonalistom i zainwestuj w farmę fotowoltaiczną Solar-Project. Specjalnie dla Ciebie przeprowadzimy wizję lokalną zupełnie za darmo. 

Fotowoltaika - Liczba instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju rośnie z roku na rok

Liczba instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju rośnie z roku na rok

Fotowoltaika - Odnawialne źródła energii to spora oszczędność

Odnawialne źródła energii to spora oszczędność

Fotowoltaika - Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania

Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania

Czym są farmy fotowoltaiczne?

Farmy fotowoltaiczne, określane również jako farmy PV lub elektrownie fotowoltaiczne, to rozbudowane systemy, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji elektryczności za pomocą technologii fotowoltaicznych. Jest to infrastruktura przeznaczona do zbierania, przetwarzania i przesyłania energii elektrycznej o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Innymi słowy, farma fotowoltaiczna to nic innego, jak elektrownia, mająca na celu produkcję i dystrybucję energii elektrycznej do lokalnej sieci.

Główne elementy farmy fotowoltaicznej obejmują panele fotowoltaiczne (moduły fotowoltaiczne), konstrukcje montażowe, inwertery, układy elektryczne, oraz odpowiednią infrastrukturę do zbierania i przesyłania energii elektrycznej do sieci lub magazynowania w bateriach.

Farma fotowoltaiczna może mieć różne rozmiary i zakresy zastosowań, od małych instalacji w centrach dystrybucyjnych lub halach produkcyjnych po duże elektrownie słoneczne o znaczącym potencjale produkcyjnym. Jej główne cele to redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie dostępności do czystej energii elektrycznej oraz wsparcie dla zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej. Farmy solarne są coraz bardziej popularne ze względu na swoją przyjazność dla środowiska i ekonomiczne korzyści związane z produkcją energii odnawialnej.

Jaką moc wytwarza farma fotowoltaiczna?

Farmy słoneczne mają zwykle moc od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Ich dużą zaletą jest fakt, że ich wykonanie jest o wiele szybsze i prostsze niż innych instalacji energetycznych. Jeśli chodzi o Polskę, największa farma fotowoltaiczna posiada łączną moc 204MW i znajduje się w Zwartowie.

Do grona farm fotowoltaicznych zaliczamy nie tylko tak duże instalacje - mniejsze inwestycje również się tutaj znajdą. Praktycznie każdy przedsiębiorca może zdecydować się na uruchomienie takiej farmy.

W jakim miejscu zainstalować farmę fotowoltaiczną? Wybór lokalizacji

Usytuowanie farmy fotowoltaicznej to niezmiernie ważna kwestia: jest to inwestycja o dużej mocy i tego rodzaju instalacje budowane są zazwyczaj na ziemi, zaś mikroinstalacje: na dachach budynków. Wszelkiego rodzaju instalacje fotowoltaiczne muszą mieć jak najlepszy dostęp do światła słonecznego - w końcu to z niego generują energię elektryczną. Panele muszą być usytuowane tak, aby docierało do nich jak najwięcej promieni słonecznych. Co więcej, dobrze jest, aby w pobliżu inwestycji znajdowała się sieć niskiego lub średniego napięcia (od rodzaju tej sieci zależy wielkość instalacji, jaką możemy do niej wpiąć). Dzięki bliskiej odległości sieci łatwiejszym zadaniem będzie otrzymanie warunków przyłączenia oraz zawarcie przyłączeniowej umowy.

Bardzo częstą praktyką w przypadku inwestycji w farmy fotowoltaiczne jest wykorzystanie nieużytków rolnych o powierzchni min. 2 hektarów, w klasie gruntu IV lub niższej, niezacienionych przez drzewa i budynki, zlokalizowana na terenie płaskim, w odległości 200 metrów od linii energetycznej średniego napięcia.

Farmy fotowoltaiczne a pozwolenie na budowę

Zgodnie z artykułem 29, pkt. 2, pozycja 16 Ustawy o prawie budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie prac, których celem jest montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518) oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy

(źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf).

Duże farmy fotowoltaiczne

Budowa farmy fotowoltaicznej - dokumenty i decyzja środowiskowa

Do wykonania inwestycji w postaci farmy fotowoltaicznej niezbędne są - oprócz pozwolenia na budowę wydanego przez starostę powiatu:

  • projekt budowalny (w przypadku mikroinstalacji wystarczy posiadanie projektu wykonawczego lub koncepcji technicznej) Projekt budowlany jest niepotrzebny dla farm do 150kW. Mikroinstalacja jest do 50kW.
  • warunki przyłączeniowe instalacji (te z kolei uzyskuje się po złożeniu stosownego wniosku, w którym muszą być sprecyzowane parametry elektrowni).

 

Co więcej, inwestor musi sprawdzić, czy nieruchomość, na której ma powstać instalacja fotowoltaiczna, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak jest, to jej realizacja musi być zgodna właśnie z MPZP.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną wiąże się również z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Czy jest ona konieczna w każdym przypadku? Mówi o tym rozporzędzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf).

Zgodnie z zapisami tej ustawy (pkt. 2, poz. 54) zabudowa systemami fotowoltaicznymi zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli jej powierzchnia wraz z towarzyszącą infrastrukturą wynosi nie mniej niż 0,5 ha i jest zlokalizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody (m.in. w parkach narodowych lub krajobrazowych, rezerwatach przyrody) lub w otulinach form ochrony przyrody, to uzyskanie decyzji środowiskowej jest obowiązkowe.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli powierzchnia zabudowy farmy przekracza 1 ha i ma być usytuowana na pozostałych obszarach. Natomiast, jeśli elektrownia powstanie na takich właśnie terenach, a jej powierzchnia nie przekroczy 2 ha, to uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest wymagane.

Jak uzyskać koncesję na farmę fotowoltaiczną?

Jeśli chcemy podjąć się produkcji energii elektrycznej w ramach działalności gospodarczej (konwersja energii jako główny przedmiot działalności), musimy uzyskać odpowiednią do tego koncesję.

Szczegółowe jej warunki ujęte są ustawie “Prawo energetyczne”. Posiadając dodatkowo warunki przyłączenia, powinniśmy wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o uzyskanie koncesji na produkcję energii z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Po otrzymaniu takiego upoważnienia, rejestracji na giełdzie TGE (Towarowa Giełda Energii) oraz uruchomieniu i odbiorze farmy fotowoltaicznej przez firmę energetyczną, elektrownia może rozpocząć swoją działalność.

Rzecz jasna, ze względu na moc instalacji, inwestor musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma znajdować się farma fotowoltaiczna.

Inwestycja w instalację farmy fotowoltaicznej musi być decyzją przemyślaną. Warto wziąć pod uwagę takie aspekty, jak choćby możliwość dofinansowania budowy tego rodzaju instalacji.

Zbuduj farmę fotowoltaiczną razem z firmą Solar-Project!

Fotowoltaika to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie, które przyczynia się do zwiększenia dostępności do czystej energii elektrycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce.

Liczba instalacji fotowoltaicznych stale rośnie, co świadczy o dużym zainteresowaniu tą formą inwestycji. Farmy fotowoltaiczne mają różne rozmiary i zakresy zastosowań, począwszy od małych instalacji domowych po duże elektrownie słoneczne. Warto zaznaczyć, że istnieje wiele czynników do rozważenia podczas planowania tego rodzaju inwestycji.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną może być opłacalna zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie, a dostępność do różnych form dofinansowania może pomóc w jej realizacji.

Chcesz rozpocząć inwestycję i poznać jej koszt? Skontaktuj się z nami, a my przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną wizję lokalną.

Zapytaj o usługę

Tylko z nami nie ponosisz żadnych kosztów na etapie przygotowania inwestycji. Płacisz tylko za widoczne efekty naszej pracy.

Skontaktuj się z nami i zamów darmową wizję lokalną. Później to my zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

 

Informacje podstawowe

Informacje dodatkowe

Wyślij wiadomość

Skontaktuj się bezpośrednio:

E:: 
Realizacja Hesna

Zostaw numer, oddzwonimy!

Wyślij numer