Dla domu

Rozwiązanie to pozwala na duże oszczędności w domowym budżecie!

Dla rolnictwa

Poznaj instalacje fotowoltaiczne dedykowane dla rolnictwa.

Dla biznesu

Zobacz kompleksową ofertę instalacji fotowoltaicznych dla firm.

Farmy PV

Sprawdź jakie korzyści niesie ze sobą budowa farmy fotowoltaicznej.

Start Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne to stosunkowo nowy rodzaj inwestycji energetycznej, jeśli chodzi o Polskę. Liczba instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju rośnie z roku na rok - odnawialne źródła energii to nie tylko spora oszczędność, ale także ochrona środowiska. Właśnie z tego względu na rozwiązanie to decyduje się coraz więcej osób. Te nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w postaci instalacji fotowoltaicznych pozwalają na konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i sprawdzają się zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolniczych.

Niektórzy inwestorzy idą jednak dalej i decydują się na budowę farmy fotowoltaicznej: nowego rodzaju inwestycji, gdzie znajdziemy instalacje o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Innymi słowy, farma fotowoltaiczna to nic innego, jak elektrownia, mająca na celu produkcję i dystrybucję energii elektrycznej do lokalnej sieci.

Liczba instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju rośnie z roku na rok

Odnawialne źródła energii to spora oszczędność

Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania

Moc farmy fotowoltaicznej

Farmy fotowoltaiczne mają zwykle moc od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Ich dużą zaletą jest fakt, że ich wykonanie jest o wiele szybsze i prostsze niż innych instalacji energetycznych. Jeśli chodzi o Polskę, największe farmy posiadają łącznie moc powyżej 3 MW - największa z nich znajduje się w okolicach Torunia i jej łączna moc wynosi 3,77 MW. Do grona farm fotowoltaicznych, inaczej zwanych farmami słonecznymi, zaliczamy nie tylko tak duże instalacje - mniejsze inwestycje również się tutaj znajdą. Praktycznie każdy przedsiębiorca może zdecydować się na uruchomienie takiej farmy.

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej

Usytuowanie farmy fotowoltaicznej to niezmiernie ważna kwestia: jest to inwestycja o dużej mocy i tego rodzaju instalacje budowane są zazwyczaj na ziemi, zaś mikroinstalacje: na dachach budynków. Wszelkiego rodzaju instalacje fotowoltaiczne muszą mieć jak najlepszy dostęp do światła słonecznego - w końcu to z niego generują energię elektryczną. Panele muszą być usytuowane tak, aby docierało do nich jak najwięcej promieni słonecznych. Co więcej, dobrze jest, aby w pobliżu inwestycji znajdowała się sieć niskiego lub średniego napięcia (od rodzaju tej sieci zależy wielkość instalacji, jaką możemy do niej wpiąć). Dzięki bliskiej odległości sieci łatwiejszym zadaniem będzie otrzymanie warunków przyłączenia oraz zawarcie przyłączeniowej umowy.

Bardzo częstą praktyką w przypadku inwestycji w farmy fotowoltaiczne jest wykorzystanie nieużytków rolnych o powierzchni min. 2 hektarów, w klasie gruntu IV lub niższej, niezacienionych przez drzewa i budynki, zlokalizowana na terenie płaskim, w odległości 200 metrów od linii energetycznej średniego napięcia.

Farma fotowoltaiczna: pozwolenie na budowę

Zgodnie z artykułem 29, pkt. 2, pozycja 16 Ustawy o prawie budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie prac, których celem jest montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518) oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy

(źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf).

Dokumenty i decyzja środowiskowa

Do wykonania inwestycji w postaci farmy fotowoltaicznej niezbędne są - oprócz pozwolenia na budowę wydanego przez starostę powiatu:

  • projekt budowalny (w przypadku mikroinstalacji wystarczy posiadanie projektu wykonawczego lub koncepcji technicznej)
  • warunki przyłączeniowe instalacji (te z kolei uzyskuje się po złożeniu stosownego wniosku, w którym muszą być sprecyzowane parametry elektrowni).

Co więcej, inwestor musi sprawdzić, czy nieruchomość, na której ma powstać instalacja fotowoltaiczna, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak jest, to jej realizacja musi być zgodna właśnie z MPZP.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną wiąże się również z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Czy jest ona konieczna w każdym przypadku? Mówi o tym rozporzędzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf).

Zgodnie z zapisami tej ustawy (pkt. 2, poz. 54) zabudowa systemami fotowoltaicznymi zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli jej powierzchnia wraz z towarzyszącą infrastrukturą wynosi nie mniej niż 0,5 ha i jest zlokalizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody (m.in. w parkach narodowych lub krajobrazowych, rezerwatach przyrody) lub w otulinach form ochrony przyrody, to uzyskanie decyzji środowiskowej jest obowiązkowe. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli powierzchnia zabudowy farmy przekracza 1 ha i ma być usytuowana na pozostałych obszarach. Natomiast, jeśli elektrownia powstanie na takich właśnie terenach, a jej powierzchnia nie przekroczy 1 ha, to uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest wymagane.

Koncesja na farmę fotowoltaiczną

Jeśli chcemy podjąć się produkcji energii elektrycznej w ramach działalności gospodarczej (konwersja energii jako główny przedmiot działalności), musimy uzyskać odpowiednią do tego koncesję. Szczegółowe jej warunki ujęte są ustawie “Prawo energetyczne”. Posiadając dodatkowo warunki przyłączenia, powinniśmy wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o uzyskanie koncesji na produkcję energii z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Po otrzymaniu takiego upoważnienia, rejestracji na giełdzie TGE (Towarowa Giełda Energii) oraz uruchomieniu i odbiorze farmy fotowoltaicznej przez firmę energetyczną, elektrownia może rozpocząć swoją działalność.

Rzecz jasna, ze względu na moc instalacji, inwestor musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma znajdować się farma fotowoltaiczna.

Inwestycja w instalację farmy fotowoltaicznej musi być decyzją przemyślaną. Warto wziąć pod uwagę takie aspekty, jak choćby możliwość dofinansowania do budowy tego rodzaju instalacji.

Zapytaj o usługę

Tylko z nami nie ponosisz żadnych kosztów na etapie przygotowania inwestycji. Płacisz tylko za widoczne efekty naszej pracy.

Skontaktuj się z nami i zamów darmową wizję lokalną. Później to my zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

 

Informacje podstawowe

Informacje dodatkowe

Wyślij wiadomość

Skontaktuj się bezpośrednio:

E:: 
Realizacja Hesna

Zostaw numer, oddzwonimy!

Wyślij numer